БлогKак управляващите манипулират народа

Kак управляващите манипулират народа

1. Отвличане на вниманието

Базов елемент на социалния контрол се явява стратегията за отвличане на вниманието. Нейната цел е да отклони вниманието на обществеността от важни въпроси, решавани от икономическите и политическите елити. Те добре спомагат да се изработи технология за „наводняване” или „затлачване” на новинарското пространство с безобидна, незначителна по съдържание информация. Тази стратегия е важна, защото не позволява гражданите да получат важни познания в областта на политиката, икономиката, науката и пр.

2. Създаване на проблем – предлагане на решение

Този метод се нарича още „проблем – реакция – решение”. Съзнателно се създава проблем – „ситуация”, предизвикваща определена, предварително прогнозирана обществена реакция по такъв начин, че хората сами да пожелаят намирането на изход от „ситуацията”. Например, допуска се ръст на насилието в градовете или се организират кървави инциденти, за да поискат гражданите сами приемането на предварително подготвени закони за засилването на мерките за безопасност, под чието прикритие да се проведе политика, ограничаваща гражданските свободи.

3. Стратегия на постепенните действия

За да се приложат непопулярни мерки и решения, необходимо е те да бъдат внедрявани постепенно, капка по капка, крачка по крачка, в продължение на години наред. Именно така бяха натрапени принципите на новите социално-икономически условия – неолиберализма през 80-те и 90-те години: ограничаване ролята на държавата, приватизацията, масовата безработица и фактическото намаляване на работна заплата, която не обезпечава нормален човешки живот, платено здравеопазване, платено образование и т.н. Тоест, такива изменения, които при моментално внедряване непременно биха предизвикали всенародно възмущение.

4. Стратегия на отлагането и отлежаването (в съзнанието)

Още един способ за приемането на непопулярни решения и мерки чрез представянето им във вида на „болезнени” и „необходими” и постигане на съгласието на гражданите за осъществяването им в бъдеще. В момента, когато те започнат да се осъществяват, гражданите ще бъдат вече психически подготвени и ще ги възприемат като неизбежност.

5. „Бръщолевене с народа”

Метод на въздействие, изграден върху известния психологически принцип „каквото повикало, такова се обадило”. Повечето реклами, създавани за широките маси от населението, се правят с език, аргументи, символи и особено интонации, прицелени към дебили или деца, все едно че потребителите са малки деца или умствено недоразвити хора. Това се прави съвсем съзнателно, защото съгласно закона за възприемането на информацията, ако вие се обръщате към адресата като към 12 годишен или по-малък, то съществува голяма вероятност той да отговори или отреагира като дете, т.е. безкритично.

6. Повече емоции, отколкото размишления

Активната употреба на емоциите вместо разума е класическа технология за блокирането на рационалното мислене у хората и за възпрепятстването на критическото възприятие на действителността. Освен това, използването на емоционалния фактор позволява да се отвори врата към подсъзнанието, през която да се натрапват на човека нужните модели на поведение, нужните мисли, желания, страхове, опасения, а също и необходимостта от безропотно подчинение.

7. Да се държат хората в невежество и безкултурие

Целта е създаването на зависимо общество, неспособно да разбере технологията и методите на социален контрол и угнетение. Качеството на образованието, предоставяно на низшите обществени класи, трябва да бъде колкото се може по-лошо и примитивно, за да може разривът между невежеството на низшите и образоваността и високата култура на висшите обществени класи да се съхрани и увеличава до степен на непреодолима разлика.
Това гарантира на управляващите класи висока степен на защитеност.

8. Подбуждане на масите да се увличат по посредственото

Да се насажда сред масите, че е модно да бъдеш тъп, пошъл, невъзпитан. Така се разрушават традиционните морал и етика, а вместо тях се натрапва аморалност, която се издига и утвърждава като норма на поведение. За целта се използват медиите, филмовата и музикалната индустрия, различни печатни издания, книги и всячески се поощрява моралното разложение. Целта е хората да се превърнат в безкритични консуматори, роби на вещите, в примитиви с елементарни нужди.

9. Да се засилва чувството на вина

Прави се така, че хората да смятат, че те сами са си виновни за своите беди и неудачи поради недостиг на интелект, способности или полагани усилия. Вместо да въстанат срещу съществуващата система, те започват да се занимават със себе си и със своите проблеми и комплекси, които често са им създадени от системата съвсем съзнателно. Хората се чувстват безпомощни и неспособни за нищо. Това често води до депресии и апатия и ефективно поставя човека извън политическата сфера на дейност. Някой хора, поставени в ситуация на неспособност да се справят с проблемите си, дори прибягват и до самоубийство.

10. Да се знае за хората повече, отколкото те сами знаят за себе си

В течение на последните 50 години научните достижения доведоха до стремителен ръст на разрива между знанията на основната маса от обществото и тези, които принадлежат към управляващите класи или работят в техен интерес. Това означава, че в повечето случаи управляващата система има повече контрол и повече власт над хората, отколкото те над себе си. Задачата на средствата за масова информация е да не позволят на хората да получат обективни знания за природата и обществото, заменяйки ги с митове, измислици, илюзии. Колкото по-малко знае населението, толкова по управляемо е то.

11. Разрушаването на рационалното съзнание с помощта на езика

Постоянно използване на чуждестранни термини или нови думи, които са извлечени от чужди думи, нямащи точно научно значение. Целта е подмяна на привични и разбираеми за всички думи, имащи напълно конкретно съдържание. Например „мониторинг” вместо „наблюдение”, „регион” вместо „район”, „рецесия” вместо „криза” и т.н.

Рационалното съзнание се разрушава също с помоща на подмяната на смисловото значение на термините, придавайки им постепенно, но системно и целенасочено друг, нужен на властите смисъл. Това обезателно се съпровожда с определена емоционална окраска. Например, първоначалният смисъл на думата „революция”, означаващ прогресивно изменение, скок в развитието, е подменен с негативно значение – бунт, хаос, кръв, регрес. Или терминът „плурализъм”, с който се наричаше едно от антинаучните реакционни течения във философията, сега означава „свобода на мненията” т.е. нещо добро, правилно.

Трети похват е използването на чуждестранни думи, нямащи ясно научно съдържание, под които всеки разбира нещо свое, но непременно с натрапената и в интерес на властимащите емоционална съставляваща. Например определението „тоталитаризъм”, има силно негативно значение, но нищо не означаващо по своята същност понятие. Всяка държавна власт се стреми към пълен контрол над обществото, това е точното нейно предназначение(!). В много по-голяма степен тоталитарна може да се нарече демократичната държава, отколкото която и да било друга. Познатите от историята авторитарни и национални държави на практика обезпечават своите граждани с повече свободи, отколкото либерално-демократичната държава, която обещава много, но дава само привидна свобода, докато всъщност угнетява и ограничава човека във всичко. Но либералните идеолози посредством съвременните средства за масова информация непрестанно представят понятието „тоталитаризъм”, като неизменна черта именно на различните авторитарни общества.

12. Разпространяване на лъжи и клевети

Чрез многобройните си вестници, списания, телевизии и радиа, силните на деня манипулират съзнанието на хората. Честни и достойни хора, но критични към властта биват оплювани и оклеветявани, защото са опасни са системата. „Свободната журналистика” злоупотребява със свободата на словото и без колебание тиражира всякакви лъжи и сензации срещу политически неудобните. Медиите са загубили своята независимост и обслужват различни политически и финансови интереси.

Познаването на тези похвати е важно, защото ще ви помогне да се защитите от манипулация, която в крайна сметка цели превръщането ви в роби на системата.

 

Коментари

коментара

0

Относно автора:

Боян Расате е националист, водач на Български Национален Съюз - НД (БНС-НД) и бивш председател на движение „Гвардия“. Член на Испанската фаланга и представител на Европейска акция (ЕА) за България. Един от учредителите на Съюз на Българите "НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО" .