Posts Tagged 'България'



Приказка с неясен край

Приказка с неясен край

Имало едно време една страна. Тя била богата и подредена, а народът който я населявал бил щастлив, благороден и сплотен.
Надлъж и нашир царели ред и благоденствие. В страната процъфтявали десетки занаяти и хиляди търговци изнасяли стоки по всички краища на света. Градовете на този народ били големи и подредени, а селата му китни и многолюдни.

Жените били приказно красиви, а мъжете всявали у враговете страх и ужас със своята сила и смелост.

В тази страна нямало бедни и нуждаещи се, защото ...

Виж повече →
0